Rekryteringsstöd

Upphandlingskontoret, Östersund

Upphandlingen avser successiva avrop av rekryteringsstöd vid tillsättning av ledande befattningar såsom förvaltningschefer, enhetschefer, områdeschefer, rektorer eller motsvarande befattningar, uppdrag kan även avse andra tjänster inom kommunerna för Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner samt Krokomsbostäder AB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

00034-2021