Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ramavtal underhållsarbeten reningsanläggningar

Ramavtal underhållsarbeten reningsanläggningar

Åre kommun, JÄRPEN

Åre Kommun avser upphandla kontinuerliga och enstaka underhållsarbeten på reningsanläggningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

F4 2019-03