Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ramavtal beläggningsarbeten Åre Kommun

Ramavtal beläggningsarbeten Åre Kommun

Åre kommun, JÄRPEN

Åre Kommun och Årehus AB upphandlar ramavtal för underhållsbeläggningar och återställande av vägar, gator och fastigheter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-04-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

F 2019-02