Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ombyggnation gamla träslöjden Ås skola

Ombyggnation gamla träslöjden Ås skola

Krokoms kommun, Krokom

Objektet avser fönsterbyte, ytskiktsrenovering av undervisningslokaler i del av

hus B i Ås-skola.

Total ombyggnadsyta ca 190 m2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

SABY 2018-27