Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ombyggnation av 2 förskolor i Svenstavik

Ombyggnation av 2 förskolor i Svenstavik

Bergs kommun, SVENSTAVIK

Projektet avser ombyggnad av två f d förskolebyggnader i Svenstavik som använts för annat ändamål under ett antal år, vilka ska återställas till förskolebyggnade utifrån dagens krav. Galhammar 4:80 är idag en gruppbostad, HVB-hem och Bergsviken 2:27 är rehab. Byggnaderna kommer att innehålla två förskoleavdelningar, mottagningskök samt personalutrymmen. Nya skärmtak för barnvagnar uppförs i anslutning till entréerna. Se upphandlingsdokument för information.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/9