Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ombyggnad källarlokal personalutrymmen

Ombyggnad källarlokal personalutrymmen

KROKOMSBOSTÄDER Aktiebolag, KROKOM

Ombyggnad av lokaler till personalutrymmen i källarplanet på Krokomsbostäders huvudkontor. Ca 190 m2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

21/21