Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ombyggnad av Sjöängens förskola till lägenheter

Ombyggnad av Sjöängens förskola till lägenheter

Härjegårdar Fastighets Aktiebolag, SVEG

Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. Ca 450 m2

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-12-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

HSN 2018/4