Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Nybyggnad bostadshus, Hammerdal 3:104, 3:105

Nybyggnad bostadshus, Hammerdal 3:104, 3:105

Strömsunds kommun, STRÖMSUND

Beställaren inbjuder att lämna anbud på 1 st flerbostadshus i 2 våningar, som skall uppföras på fastigheterna Hammerdal 3:104, 3:105.

Till förfrågningsunderlag följer det även med handling på ett referenshus samt markskiss som är vägledande på hur byggnaden och marken kan utformas.

TE har möjlighet att utföra byggnaden enligt handling referenshus och markskiss men ges även möjlighet att gå vidare med eget förslag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-12-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

17-3323-105