Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Nybyggnad av bostad och komplementbyggnad

Nybyggnad av bostad och komplementbyggnad

Bostäder i Berg AB, Hackås

Bostäder i Berg AB avser att bygga ett enbostadshus med två våningar samt en fristående byggnad med garage och förråd.

Nybyggnaden ska utföras med platta på mark, fasad med träpanel och tak

belagt med taktegel.

Kompletta luft,-, rör-, el/tele installationer skall utföras.

Arbetena skall bedrivas med hänsyn till de verksamheter som finns inom

området.

Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt

och väl fungerande objekt. Se upphandlingsdokumenten för information.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

21/110