Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Ny entré till Familjecentralen Hissmon 1-158

Ny entré till Familjecentralen Hissmon 1-158

KROKOMSBOSTÄDER Aktiebolag, KROKOM

Nytt skärmtak och ny entré i befintlig byggnad

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

22/8