Liftbil

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Östersunds kommun upphandlar en (1) liftbil till sin tekniska verksamhet. Inköp av liftbil avser budgetår 2022.

Beställaren avser att sälja verksamhetens begagnade skyliftar vilka ska ingå i anbudet och avdrag görs i utvärderingsmodellen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

293-2021