Lås- och låstjänster

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Upphandlingen avser beställarnas behov av lås- och låstjänster.

Leverans, montering och installation av låssystem, ellås och mekaniska lås, tillverkning av nycklar, reparationer avseende såväl befintliga som under avtalstiden levererade och monterade produkter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

1412-2018