Inhyrning av maskiner och verktyg

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Upphandlingen omfattar beställarnas behov av inhyrning av maskiner utan förare, verktyg och maskiner enligt upphandlingsdokument.

Upphandlingskontoret använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Leverantörer som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud via systemet Tendsign. Instruktionsfilm för lämnande av anbud: http://www.tendsign.com/support/tendsignleverantor/ instruktionsfilm/

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

01896-2018