Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Hissmofors sulfitfabrik. Efterbehandling av föroreningar, etapp 1.

Hissmofors sulfitfabrik. Efterbehandling av föroreningar, etapp 1.

Krokoms kommun, KROKOM

Entreprenadarbetet består av efterbehandling av förorenade massor genom bortschaktning inom fem olika områden. I samtliga områden finns förorening av kisaska och i ett område finns även oljeförorening. Uppdraget omfattar även vattenrening med avseende på oljeförorening, transport och avlämning av massor på behandlingsanläggning samt återfyllning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

SABY 2016-80