Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Frivillig förhandsinsyn avseende upphandling av support, underhåll samt vidareutveckling av befintligt elevregister för Krokoms kommun

Frivillig förhandsinsyn avseende upphandling av support, underhåll samt vidareutveckling av befintligt elevregister för Krokoms kommun

Krokoms kommun, KROKOM

Krokoms kommun har efter förhandlat förfarande utan föregående annonsering för avsikt att ingå avtal med TietoSweden AB orgnr. 556052-7466 avseende support, underhåll samt vidareutveckling av elevregistret Procapita.

Krokoms kommun har, efter genomförande av förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 6 kap. 14 § punkt 3 och detta meddelande, för avsikt att ingå avtal med Tieto Sweden AB, 556052-7466, avseende underhåll, support och vidareutveckling av befintligt elevregister Procapita. Planerad avtalstid är 2022-07-01 till och med 2026-06-30 med möjlighet till förlängning 2 + 2 + 2 år.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

BUN 22/031