Central lagring (SAN)

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Östersunds kommun inbjuder företag att inkomma med ansökan om att få lämna anbud i upphandling av ny central lagringslösning (SAN). Denna upphandling genomförs som selektivt förfarande i två steg. Till steg två kommer fem (5) ansökande att bjudas in för att lämna anbud.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-06-10)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

00251-2019