Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Byte av blåsmaskiner samt luftarsystem - Gövikens ARV

Byte av blåsmaskiner samt luftarsystem - Gövikens ARV

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Östersunds kommun ska uppgradera luftningsutrustningen till biosteget på Gövikens avloppsreningsverk.

Entreprenörens åtagande omfattar utbyte av befintliga blåsmaskiner och luftarsystem inklusive ev. håltagning för el och ventilation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/50