Besiktningar Oljecisterner 2019

Östersunds kommun, Östersund

Besiktning av oljecisterner vid 13 fastigheter, totalt 18 cisterner.

Uppdraget ska utföras av företag ackrediterade av SWEDAC.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

11947