Gällivare kommun Webbpubliceringsverktyg och webbyrå

Webbpubliceringsverktyg och webbyrå

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Upphandlingen omfattar uppbyggnaden av ny webbplats ska ta avstamp i kommunplanen, platsvarumärkes- och arbetsgivarvarumärkesstrategin samt dess varumärkeslöften vilka ska följa de grafiska profilerna.

Uppdraget består av

1. Webbpubliceringsverktyg (CMS)

2. Utveckling av den tekniska plattformen (Webbyrå)

Uppdraget omfattar även utbildning i verktyget vid tre (3) tillfällen samt support och två (2) st workshops. Mer ingående beskrivning av uppdraget framgår av bilaga 2 – kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:25