Gällivare kommun UPPHANDLING Utemiljö Koskullskulle, Gällivare kommun

UPPHANDLING Utemiljö Koskullskulle, Gällivare kommun

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Objektet avser byggande av ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:33