Gällivare kommun UPPHANDLING UTEMILJÖ KOSKULLSKULLE, GÄLLIVARE KOMMUN

UPPHANDLING UTEMILJÖ KOSKULLSKULLE, GÄLLIVARE KOMMUN

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Objektet avser byggande av ny lekplats, utegym, pumptrack och umgängesytor med boulebana. Det ingår mark-, anläggnings-, belysningsarbeten och montering av ny utrustning för respektive del i utemiljön. Option för anläggande av grusad yta för parkering och gångväg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

22/3