Gällivare kommun UPPHANDLING RAMAVTAL MARK-, VA- OCH BELÄGGNINGSARBETEN

UPPHANDLING RAMAVTAL MARK-, VA- OCH BELÄGGNINGSARBETEN

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Ramavtalsupphandlingen omfattar entreprenadarbeten för mark-, VA- och beläggningsarbeten. Avtalet avser ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda i kombination med förnyad konkurrensutsättning.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar, 1) Mark- och VA-arbeten och 2) beläggning, där varje del upphandlas var för sig. Anbudsgivare kan lämna anbud på valfritt antal delar. Ambitionen är att teckna avtal med minst tre (3) entreprenörer per del under förutsättning att det inkommer nog många rena anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

22/4