Gällivare kommun UPPHANDLING MILJÖ-, LIVSMEDELS- OCH BYGGNADSINSPEKTÖR RAMAVTAL, GÄLLIVARE KOMMUN

UPPHANDLING MILJÖ-, LIVSMEDELS- OCH BYGGNADSINSPEKTÖR RAMAVTAL, GÄLLIVARE KOMMUN

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Upphandlingen omfattar följande konsultkategorier:

1. Miljöinspektör

2. Livsmedelsinspektör

3. Byggnadsinspektör

Detaljerade uppgifter för respektive kategori framgår av handling 07.2 Uppdragsbeskrivning och kompetens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:20