Gällivare kommun UPPHANDLING FIBERUTBYGGNAD DOKKAS

UPPHANDLING FIBERUTBYGGNAD DOKKAS

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Upphandlingen avser i huvudsak följande: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:39