Gällivare kommun OMRÅDESVISA SATSNINGAR NEDRE KOSKULLEKULLE, ETAPP S

OMRÅDESVISA SATSNINGAR NEDRE KOSKULLEKULLE, ETAPP S

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Objektet omfattas i huvudsak av följande arbeten; Ombyggnad av gata, gatubelysning, nyanläggning fibernät till samtliga fastigheter och nya va-anläggningar del av Nedre Koskullskulle benämnt Etapp S.

I option 1 ingår ombyggnad av gata, gatubelysning, nyanläggning fibernät samt nya va-anläggningar, enligt mängdförteckningar på respektive option.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:34