Gällivare kommun Lärplattform, Gällivare kommun

Lärplattform, Gällivare kommun

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Upphandlingen omfattar Lärplattform för grundskola inom Gällivare kommun. För utförligare information se administrativa föreskrifter och däri angivna handlingar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-05-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2021.63