Gällivare kommun Läkemedelsgranskning

Läkemedelsgranskning

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Uppdraget omfattar kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och rutiner för denna. Kvalitetsgranskning ska omfatta rådgivning, tillsyn av läkemedelsmärkning, hållbarhet förvaring och narkotikaregistrering. De lokaler där läkemedel huvudsakligen hanteras ska ingå i granskningen, att de uppfyller kraven på en säker läkemedelshantering. Ett adekvat protokoll ska upprättas efter varje tillsyn där iakttagelser noteras och förslag till ändringar anges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

INK/2022:29