Gällivare kommun Fiberutbyggnad nedre Koskullskulle

Fiberutbyggnad nedre Koskullskulle

Gällivare Kommun, GÄLLIVARE

Förfrågningsunderlaget omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-13)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:969