Fortifikationsverket Skogsvårdstjänster, plantor och plantering

Skogsvårdstjänster, plantor och plantering

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Uppdraget avser leverans och plantering av plantor i Svealand och Götaland för Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.

Avtalet avses börja gälla 2018-01-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Hallands län, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Skåne län, Västra Götalands län, Värmlands län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

1541/2017