Fortifikationsverket Skogsvårdstjänster, plantor och plantering

Skogsvårdstjänster, plantor och plantering

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Uppdraget avser leverans och plantering av plantor i Svealand och Götaland för Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.

Avtalet avses börja gälla 2018-01-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

1541/2017