SHIELD

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Byggnation i testområde omfattande markarbeten, betongarbeten samt prefab betongelement mm.

Upphandlingen består av 5 delentreprenader.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-09-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

511/2017