Fortifikationsverket Nybyggnad Väderskydd K0106.015 - Projektering

Nybyggnad Väderskydd K0106.015 - Projektering

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Uppdraget är att som generalkonsult projektera och ta fram ett underlag för upphandling av en generalentreprenad. Generalkonsulten är även ansvarig för samordningen mellan de olika konsulterna.

Objektet: Utbildningshall/väderskydd för 10 st fordon/ledningscontainers.

Bruttoarea (BTA): ca 850 m2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-07-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

939/2015