Fortifikationsverket K0116.206 Reparationsplats Bodens Garnison

K0116.206 Reparationsplats Bodens Garnison

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning och diverse renoveringsarbeten utförs i anslutning till detta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

4110/2014