Fortifikationsverket K0101.325 Avfuktning förråd Kungsängen By 325 och 326

K0101.325 Avfuktning förråd Kungsängen By 325 och 326

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

I två befintliga förrådsbyggnader ska marken hårdgöras. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.

Objektet är beläget i Upplands-Bro kommun, strax utanför Kungsängens garnisonsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

195/2010