Fortifikationsverket K0037.103 och 105 Omby till ledningshall Skövde Garnison

K0037.103 och 105 Omby till ledningshall Skövde Garnison

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Projektet omfattar ombyggnation i två befintliga byggnader samt nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m² b samt fundament och ledningsdragning till en stor antenn och några mindre. Delar av by 103 Ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum. Delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum. Ny el matning från ställverk skall installera med reservkraftverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

3420/2013