Fortifikationsverket K0027.215 Ombyggnad kaj Tångudden Göteborg

K0027.215 Ombyggnad kaj Tångudden Göteborg

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Anpassningsåtgärder utförs för att etablera ny kajplats för ett cirka 80 m långt Kustbevakningsfartyg. Åtgärder utgörs av flytt av hamnöppning österut genom rivning av del av östra pirarmen, breddning och förlängning av västra pirarmen samt muddring till ramfritt djup 7,5 m i inseglingsränna och kajläge. Förorenade muddermassor ska transporteras till Wallhamns hamn och deponeras i en landdeponi ca 500 meter från lossningskajen, rena muddermassor ska deponeras på havsdeponin Nya Vinga, Göteborgs kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

1421/2013