G5478

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Entreprenaden avser rivning av 1st betonganläggning 7,25x13,7 m med tillhörande TC och oljetank, 6000 l, 7st skyddsvärn och 4 st mastfundament varav ett har en mindre mast samt markåterställning.

Byggstart beräknas att ske hösten 2017.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2017-08-24)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2017-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

1157/2017