Fortifikationsverket Drift Väg- Mark- Parkskötsel Berga och Muskö

Drift Väg- Mark- Parkskötsel Berga och Muskö

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Uppdraget avser sommar- och vinterdrift av Väg- Mark- och Parkskötsel av ytor inom Muskö samt Berga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2991/2017