Fortifikationsverket Avyttring K0715.166 Skjutbana

Avyttring K0715.166 Skjutbana

Fortifikationsverket, Projektavdelningen, Kristianstad

Totalentreprenad avseende sanerings- rivnings- och återställningsarbeten av fd skjutbana. Ytan som skall saneras är ca 10 000m2 och bedöms vara ca 5 000m3 förorenade massor.

Byggstart beräknas ske hösten 2017.

Typ av upphandling: Byggentreprenad

Typ av förfarande: Urvalsförfarande

Krav på leverantören

Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister samt vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. (Inhämtas av FortV)

Anbudsgivare skall dessutom ha:

- Erfarenhet av sanerings-, rivnings-, och återställningsarbeten samt från hantering av rivningsmaterial och miljöfarligt avfall. (Verifieras i ansökan)

- Kvalitets och miljöledningssystem.

(Verifieras i ansökan).

Krav på kvalitets- och miljöledningssystem

Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetsledningssystem som motsvarar alternativt följer kraven i aktuell SS-EN ISO 9001 för minst följande rutiner:

 Styrande dokument

 Redovisande dokument

 Hantering av avvikande produkter

 Korrigerande åtgärder

 Förebyggande åtgärder

Anbudsgivaren ska ha ett miljöledningssystem som motsvarar alternativt följer kraven i aktuell SS-EN ISO 14001 för minst följande rutiner:

 Styrande dokument

 Redovisande dokument

 Hantering av avvikande produkter

 Korrigerande åtgärder

 Förebyggande åtgärder

- Lägst kreditvärderingsbetyg (rating) 45 enligt CreditSafe AB:s ratingsystem eller motsvarande. (Inhämtas av FortV)

- Anbudsgivaren får ej ha några skatteskulder. (Inhämtas av FortV)

Planerad dag för utskick av förfrågningsunderlag: 2017-09-26

Ansökan skall lämnas skriftligt men får lämnas via fax om ansökan då skriftligt bekräftas. Ansökan skall skickas till myndigheten enligt adress i denna annons. Ansökan skall märkas med "ANSÖKAN K0715.166".

Ansökan skall innehålla uppgifter i form av kvalitets- och miljöledningssystem, referenser (förteckning över minst 3 st likvärdiga arbeten som utförts under de 5 senaste åren) mm som visar att leverantören klarar ställda krav enligt denna annons.

För anbudssökande företag kommer FORTV att hämta uppgifter från Skatteverket och ratingbetyg från CreditSafe AB.

Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift gällande anbudsansökan, anbudsförfrågan, anbud från leverantör och kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-22)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2017-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Projektnummer 12051223, Diarienummer 329/2013