Fortifikationsverket Årsentreprenörer område Linköping- och Kvarn

Årsentreprenörer område Linköping- och Kvarn

Fortifikationsverket, ESKILSTUNA

Ramavtal för avrop av ombyggnads-, reparations-, service-, underhålls-, investerings- och rivningsarbeten samt drift till mindre belopp avseende följande teknikfack:

- Byggnadsarbeten

- Ventilationsarbeten

- Värme- och sanitetsarbeten

- Mark, anläggning och rivningsarbeten

Anbud kan lämnas på ett eller flera teknikfack

Ramavtal för avrop av ombyggnads-, reparations-, service-, underhålls-, investerings- och rivningsarbeten samt drift till mindre belopp avseende följande teknikfack:

- Byggnadsarbeten

- Ventilationsarbeten

- Värme- och sanitetsarbeten

- Mark, anläggning och rivningsarbeten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-08-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

2504/2017