Förbo AB Tekniska konsulter- Buller- och vibrationsutredning

Tekniska konsulter- Buller- och vibrationsutredning

Härryda kommun, MÖLNLYCKE

Beställaren avser teckna ramavtal med flera leverantörer för att tillgodose löpande behov avseende konsulttjänster inom buller- och vibrationsutredningsområdet under hela avtalstiden. 

Ramavtalet omfattar framför allt utredningar, beräkningar och analyser av trafik- och verksamhetsbuller samt vibrations- och stomljudsutredningar kopplat till järnväg- och vägtrafik. Utredningarna kommer att fungera som underlag för t.ex. detaljplaner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023KS566