Förbo AB Segerstads förskola: Luftbehandlingsentrepenad inklusive Bygg och El

Segerstads förskola: Luftbehandlingsentrepenad inklusive Bygg och El

Förbo Aktiebolag, Mölnlycke

Förbo avser att i rubricerat objekt utföra entreprenadarbeten omfattande byte av luftbehandlingsaggregat samt erforderliga bygg- och elarbeten med adress Segelstaden 2, 443 43 Gråbo

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/4