Förbo AB Kopierings- och scanningstjänster

Kopierings- och scanningstjänster

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Upphandling av kopiering - och scanningstjänster.

Ramavtalet omfattar Beställarens behov av kopierings- och scanningstjänster.  I denna tjänst ingår ritningar som man kan få digitaliserade via Scanningstjänster samt kopiera originalhandlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

697/23