Förbo AB Förmånscyklar

Förmånscyklar

Mölndals stad, Mölndal

Syftet med upphandlingen är att erbjuda tillsvidareanställda inom Mölndals stad en förmånscykel och därigenom öka cyklandet hos våra anställda. Detta i linje med Agenda 2030.

Uppdraget omfattar ett helhetsåtagande där anbudsgivaren ska erbjuda Mölndals stad tillsvidareanställda möjlighet att ingå leasingavtal av förmånscykel i 36 månader. Ersättningen ska regleras genom bruttolöneavdrag.

Upphandlingens omfattning

Välkommen att lämna anbud på Mölndals stads upphandling av förmånscyklar.

Upphandlingen omfattar förmånscyklar genom bruttolöneavdrag, till anställda via leasingavtal om 36 månader. För Mölndals stad ska det vara ett kostnadsneutralt upplägg.

Beställning av förmånscyklar ska erbjudas ca 2-4 gånger per år, dock minst 2 gånger per år.

Leverantören ska erbjuda ett modernt utbud av cyklar, med en långsiktig målsättning om att erbjudandet är attraktivt vad gäller kostnad och utbud så att många anställda väljer denna förmån.

Leverantören åtar sig att ta ett helhetsansvar för administration, till exempel support, garanti och försäkringsärenden enligt det leasingavtal som signeras med kommunens anställda samt bistå med information och hantera leverans, avveckling, bruttolöneavdrag och förmånsberäkning.

Obs. Eftersom inte alla bolag i staden avlönas från samma enhet som för resten av staden, ska vinnande leverantören vara behjälplig i att upprätta systemet för förmånscyklar i aktuella bolags respektive verksamhet.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2023-11-30)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2023-11-09

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 457/2023