Förbo AB Förbo AB - Utbyte Luftbehandlingsentrepenad inkl: Bygg och El, Hallegårdstäppan

Förbo AB - Utbyte Luftbehandlingsentrepenad inkl: Bygg och El, Hallegårdstäppan

Förbo Aktiebolag, MÖLNLYCKE

Förbo avser att byta ut befintliga luftbehandlingsaggregat, viss om- och tillbyggnad av ventilation och don. Entreprenaden avser en totalentreprenad (styrd med funktionsansvar).

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/5