Sanering av folktandvårdskliniker

Folktandvården Skåne AB, LUND

Upphandlingen syftar till att tillgodose Folktandvården Skånes behov av kvicksilversanering, rengöring av buffertankar, utjämningskärl och sekretkärl samt årlig funktionskontroll och sanering/tömning av vattenlås och golvbrunn.

Upphandlingen omfattar samtliga folktandvårdskliniker för Folktandvården Skåne.

Upphandlingen är indelad i fyra (4) anbudsområden.

Periodisk rengöring av buffertank med mera

Periodisk rengöring av buffertank med mera.

Kvicksilversanering vid akuta stopp i avloppsledning

Kvicksilversanering vid akuta stopp i avloppsledning.

Kvicksilversanering påkallad av Miljöförvaltningen

Kvicksilversanering påkallad av Miljöförvaltningen.

Kvicksilversanering vid avveckling av tandvårdsklinik

Kvicksilversanering vid avveckling av tandvårdsklinik

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

FTV/220118