RFI nr 2 Tandtekniska tjänster

Folktandvården Skåne AB, Lund

RFI med förfrågan att återkoppla synpunkter på utformning och innehåll i prisformulär.

RFI avseende möjlighet att inkomma med synpunkter på innehåll och utformning av prisformulär.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-15)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/8