RFI - Förmedling av språktolktjänster

Region Skåne Trelleborg

Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras.
När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen.

Sista dagen för synpunkter är 2019-10-31.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Upphandlingen avser förmedling av språktolk, omfattningen framgår av Kravspecifikationen. Typer av
tolkning som upphandlingen omfattar:

Kontakttolkning.
Förbeställd telefon- och videotolkning.
On-demand tolkning via telefon.
On-demand tolkning för 1177 via telefon.
On-demand tolkning via app för smartphone.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-10-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer