RFI avseende Tandtekniska tjänster

Folktandvården Skåne AB, MALMÖ

Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande TANDTEKNISKA TJÄNSTER.

Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området.

Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området.

Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och därför inget som förpliktigar Folktandvården Skåne AB till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna förpliktar inte svarslämnaren av information i något avseende. Folktandvården Skåne AB har inte heller för avsikt att lämna ersättning för det arbete som kan bli resultatet av denna marknadsundersökning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-22)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

FTV190117