RFI avseende Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter

Folktandvården Skåne AB, Lund

Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

FTV190117