Ramavtal säkerhetstekniska installationer

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av ramavtal gällande säkerhetstekniska installationer samt service av anläggningar i externt förhyrda lokaler. Det är framförallt verksamhet som tandvård, primärvård och psykiatri som bedrivs i lokalerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-FA000301